Koninklijke Bibliotheek van België - Brussel

 


In opdracht voor de Koninklijke Bibliotheek van België werd in februari 2017  aangevangen met de renovatie van de leeszaal van kranten en hedendaagse Media.

februari - december 2017

Uitvoeringstermijn

596.837,02 Euro

Bedrag der werken

5

Group Monument bedrijven